Ταοϊστικό Φενγκ Σούι

Κατά την κοινή του σημασία, το Φενγκ- Σούι ορίζεται σαν μια πρακτική διευθέτησης του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και δουλεύουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την καλή τύχη, την υγεία και την επιτυχία. Αυτή η εφαρμογή δεν είναι τόσο απλή, όπως π.χ. το κρέμασμα κρυστάλλων ή άλλων αντικειμένων, που αναδύουν αρμονικούς ήχους όταν δονούνται στον άνεμο, ή η μετακίνηση ενός φυτού από το ένα σημείο στο άλλο.

Το να γνωρίζουμε τι πρέπει να τοποθετήσουμε και σε ποιο σημείο μέσα στο χώρο, δεν είναι παρά μόνο επιφανειακή γνώση του Φενγκ-Σούι, το οποίο στην ουσία αποτελεί μια εντελώς διαφορετική κοσμοθεωρία από τους σύγχρονους τρόπους αντίληψης. Κάποιες από τις  μυστικές διδασκαλίες που προέρχονται από τις σαμανικές παραδόσεις της αρχαίας Κίνας και που διατηρήθηκαν προσεκτικά και με μυστικότητα από τους Ταοϊστές δασκάλους, αποκαλύφθηκαν τελευταία στο κοινό.

Βασική προϋπόθεση για να καταλάβει κάποιος το Ταοϊστικό  Φενγκ-Σούι, το οποίο είναι προϊόν πέντε χιλιάδων χρόνων Κινέζικης ιστορίας, είναι η αλλαγή στον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Η νέα προσέγγιση πρέπει να γίνει με ανοιχτό μυαλό και να μην έχει σχέση με τη γήινη καθημερινή μας σκέψη. Οι βασικές αρχές, αν και δεν είναι πολύπλοκες, είναι συχνά δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από τη λογική. Υπάρχουν δυνάμεις στην καθημερινή μας ζωή που μπορούν να μας αποφέρουν τεράστια οφέλη, εάν μπορέσουμε να τις συντονίσουμε. Η μελέτη του Ταοϊστικού φενγκ-Σούι, χρησιμοποιώντας την φαντασία και την διαίσθηση, καταλήγει να είναι όχι μόνο ένα σύνολο από τεχνικές, αλλά και μια συναρπαστική εξερεύνηση του εσωτερικού μας δυναμικού.

Το Φενγκ-Σούι, όπως το αντιλαμβάνονται οι Δυτικοί, είναι η Κινέζικη μέθοδος τοποθέτησης τόσο του εαυτού μας, όσο και των υπαρχόντων μας μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, με σκοπό να προκαλέσουμε την καλή τύχη, την υγεία και την ευημερία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αυτή η τεχνική διδάσκεται και εφαρμόζεται καθημερινά στην Ευρώπη, στην Αμερική, καθώς και στην Κίνα, τείνει να γεμίσει από ελλιπείς, λανθασμένες, αν και, όχι απαραίτητα πολύπλοκες πληροφορίες.

Με την διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του Φενγκ-Σούι και με την γενική συνένωση της Ανατολικής και της Δυτικής κουλτούρας, Δάσκαλοι της τέχνης του Φενγκ-Σούι και των ολοκληρωμένων κανόνων της Ταοϊστικής γνώσης, αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψουν την αυθεντική διδασκαλία του Ταοϊστικού Φενγκ-Σούι. Πρόκειται για ένα αρχαίο σύστημα του Φενγκ-Σούι, που είναι εξαιρετικά ισχυρό, αν και κατά βάθος πολύ απλό.

Πηγάζει από τις τεχνικές της σωματικής εξάσκησης (Τσι Γκουνγκ), που έχει συστηματοποιηθεί έτσι, ώστε να δημιουργήσει μια συνειδητή αντίληψη του εαυτού μας μέσα στο περιβάλλον. Η μελέτη του Ταοϊστικού Φενγκ-Σούι συνίσταται στην, από τον καθένα μας, αναζήτηση του απεγκλωβισμού της μυστικής σύνδεσής μας, δηλαδή της σύνδεσης μεταξύ του σώματός μας και του σύμπαντος και στο άνοιγμα του σώματος και του πνεύματος προς τις λεπτές αλλαγές του Τσι (ζωτική ενέργεια).

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τη λειτουργία του Φενγκ-Σούι;

Στην Κινέζικη γλώσσα, Φενγκ σημαίνει κατά λέξη «άνεμος» δηλαδή είναι το Τσι, η ροή της ζωντανής ενέργειας που ρέει γύρω μας και μέσα σε όλα τα πράγματα. Σούι σημαίνει «νερό» και αναφέρεται στα πλούτη. Με άλλα λόγια, το Φενγκ-Σούι ενός τόπου είναι τα συστατικά που τρέφουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Οι άνθρωποι προέρχονται από πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την εμφάνιση, την προσωπικότητα και την κουλτούρα του καθενός ξεχωριστά.

Στο Φενγκ-Σούι εμπεριέχονται όλα αυτά τα αγαθά, δηλαδή ολόκληρο το υλικό βασίλειο. Άρα, το Φενγκ-Σούι  διαποτίζει ακόμα και τα πιο ασήμαντα συμβάντα της καθημερινής ζωής. Η καριέρα, η υγεία και το μέλλον μας επηρεάζονται από το περιβάλλον. Στη μεγαλύτερη μέχρι και την μικρότερη όψη της ύπαρξης, το Φενγκ-Σούι είναι μια ζωντανή ιστορία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.

Οι αρχαίοι δάσκαλοι του Φενγκ-Σούι μελετούσαν το έδαφος και τις κινήσεις του ουρανού, για να καθορίσουν την μοίρα των ανθρώπων, των πόλεων, αλλά και του έθνους. Μια από τις αρχαιότερες γραπτές αναφορές σχετικές με το Φενγκ-Σούι είναι «Η Τέχνη του Πολέμου» του Sun Tzu. Ο Sun Tzu θεωρείται από τους Κινέζους, σαν ένας από τους μεγαλύτερους και αρχαιότερους δασκάλους του Φενγκ-Σούι, αφού η πολεμική στρατηγική που εφάρμοζε, στηριζόταν στην πραγματικότητα στις αρχές του Φενγκ-Σούι, οι οποίες χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για την ρύθμιση των θέσεων του σπιτιού ή του γραφείου. Το Φενγκ-Σούι εφαρμόζεται και στην εκστρατεία των δικών σας «στρατευμάτων».

Για να επιζήσει κάποιος από την μάχη, πρέπει να έχει αντίληψη της σχέσης των βουνών με το νερό και πώς η αλληλεπίδρασή τους διαφέρει, καθώς το τοπίο αλλάζει. Εάν μπει κάποιος σε ένα δάσος, είναι απαραίτητο να προφυλαχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίσει τον εχθρό να τον αποκλείσει βάζοντάς γύρω του φωτιά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το σπίτι βρίσκεται σε περιοχή, που θεωρείται εύφλεκτη. Μια λεπτομερής ανάλυση του Φενγκ-Σούι, συμπεριλαμβάνει και μια προσεκτική εξέταση των πιθανών δρόμων διαφυγής σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Δηλαδή, είναι αναγκαία η μεθόδευση των διανοητικών δυνάμεων και της φαντασίας μας στην εφαρμογή των αρχών του Φενγκ-Σούι.

Αυτή η πολεμική τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε για να πολεμήσει κάποιος σε μια μάχη, είτε για να βρει σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει μια βαθιά αντίληψη του περιβάλλοντός του. Το Φενγκ-Σούι δεν είναι απλά μια στρατηγική παρατήρησης των συνθηκών της γης. Για να εφαρμόσει κάποιος το Φενγκ-Σούι, πρέπει να έχει μυστική συνείδηση των διεργασιών του σύμπαντος και των εκδηλώσεών τους σ΄ ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Παρόλο που έχει τις ρίζες του στην σαμανική κληρονομιά της αρχαίας Κίνας, ο Ταοϊσμός επίσημα κάνει την εμφάνισή του κατά τον δεύτερο αιώνα μ.κ.ε.

Η διδασκαλία του Ταοϊστικού Φενγκ-Σούι κρατήθηκε για πολύ καιρό μυστική. Οι Ταοϊστές δάσκαλοι αισθάνθηκαν ότι υπήρχαν αρκετά δύσκολα και σύνθετα θέματα, για να δημοσιοποιήσουν αυτό το υλικό. Για παράδειγμα, η ανεύρεση μαθητών με αξιοπρέπεια και με ηθική συμπεριφορά, με φυσική ικανότητα και με την απαραίτητη πειθαρχία, προσόντα που απαιτούνται για την μελέτη του Φενγκ-Σούι, δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Επιπλέον, αν η διδακτέα ύλη δεν γινόταν κατανοητή ή εφαρμοζόταν με λάθος τρόπο, το αποτέλεσμα ήταν επιζήμιο. Σιγά σιγά όμως αποφασίστηκε ότι κάποιες από τις διδασκαλίες του Ταοϊστικού  Φενγκ-Σούι έπρεπε να ρθουν στο φως και έτσι, αποκαλύφθηκαν στον κόσμο. Και, καθώς ο σύγχρονος κόσμος είναι ένα ανοιχτό πεδίο, στο οποίο οι πολιτισμοί του πλανήτη συναντώνται και αναμιγνύονται με ένα καινούριο πνεύμα ελευθερίας και περιέργειας, η γνώση αυτή έφτασε και στην Δύση.

Από τη στιγμή της γέννησής μας μέχρι το θάνατό μας συνοδευόμαστε από το Τσι.

Το Τσι είναι η ζωντανή ουσία του σύμπαντος και ο κεντρικός πυρήνας του Τάο. Στο Ι Τσινγκ, το Κινέζικο βιβλίο των Αλλαγών, η αύξηση και η μείωση του Τσι παίζει ζωτικής σπουδαιότητας ρόλο. Οι διδασκαλίες του Ι Τσινγκ αποκαλύπτουν την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της φύσης. Πρόκειται για την πηγή του Φενγκ-Σούι. Για να καταλάβει κάποιος την έννοια του Φενγκ-Σούι, πρέπει ν’ αφοσιωθεί στη μελέτη του Ι Τσινγκ και ιδιαίτερα του Τσι. Φενγκ (άνεμος) σημαίνει Τσι. Ένα φύλλο που κινείται στο αεράκι απαλά, είναι Τσι. Η αναπνοή των πνευμόνων είναι Τσι. Εάν κάτι δεν έχει Τσι, τότε δεν έχει ύπαρξη.

Πώς μελετά κάποιος το Τσι; Με την πρακτική του Τσι Γκουνγκ κάποιος εκπαιδεύει το σώμα κάποιου άλλου, για να μπορεί να συνειδητοποιεί την ενέργειά του. Η καθημερινή εξάσκηση καταλήγει στην οξυμένη ευαισθησία ως προς το περιβάλλον και τις λειτουργίες του σώματος. Με τη συνεχή εξάσκηση η ικανότητά μας να επικοινωνούμε απ΄ευθείας με τις δυνάμεις της φύσης αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ακατόρθωτα, αλλά είναι, πράγματι, πολύ απλά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης.

Όλοι έχουμε αυτές τις ικανότητες μέσα μας, μόνο που έχουμε χάσει την επαφή μας μαζί τους. Το Τσι Γκουνγκ μας βοηθάει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Αυτό επιτυγχάνεται με διαλογισμό, σε όρθια ή καθιστή θέση και με αναπνοές. Υπάρχουν δύο βασικές φόρμες του Τσι Γκουνγκ, όπως τις διδάχτηκαν στον Ορθόδοξο Ταοϊσμό, η φόρμα του ήλιου και η φόρμα της σελήνης. Η πρώτη ονομάζεται «Τα Εννέα Παλάτια» και αναφέρεται στα εννέα ανοίγματα του σώματος. Η συγκεκριμένη άσκηση σχετίζεται με την ενέργεια του ήλιου, βοηθάει την ανάπτυξη της βιοηλεκτρικής μας ενέργειας, ενισχύει το αμυντικό σύστημα του σώματος, ενώ το αποτοξινώνει από τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη κύρια φόρμα του Τσι Γκουνγκ ονομάζεται «Τα Πέντε Κέντρα» και σχετίζεται με την ενέργεια του φεγγαριού. Αυτή η άσκηση εστιάζεται στην εξισορρόπηση των δύο κατακόρυφων επιπέδων του σώματος, ρυθμίζοντας τα εσωτερικά υγρά και ξεμπλοκάροντας τα ψυχικά και πνευματικά κέντρα. Εκτός από αυτές τις δύο ασκήσεις, υπάρχει και μια μεγάλη σειρά από άλλες ασκήσεις του Τσι Γκουνγκ για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχουν δυναμικές τεχνικές του Τσι Γκουνγκ που βοηθούν στην προσωπική μας ανάπτυξη και μας ευαισθητοποιούν στην εφαρμογή του Φενγκ-Σούι. Όταν ασκούμαστε στα Τσι Γκουνγκ δεν σκεφτόμαστε απολύτως τίποτα, αντίθετα αφήνουμε το σώμα να χαλαρώσει και το μυαλό να απελευθερωθεί από κάθε σκέψη.

Αυτή είναι η Ταοϊστική αρχή, της οικειοθελούς παράδοσής μας στη ροή της ενέργειας. Το Γιν και το Γιανγκ είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι ενέργειας μέσα στο σύμπαν.  Αναμιγνύονται για να σχηματίσουν οτιδήποτε έχει ύπαρξη.

Η επεξήγηση και η κατανόηση της ένωσης του Γιν και του Γιανγκ και ό,τι απορρέει από αυτήν, επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη του Ι Τσινγκ. Επίσης, η σωματική έκφραση της πραγματικότητας του Γιν και του Γιανγκ, επιτυγχάνεται με την εξάσκηση του Τσι Γκουνγκ. Ο συνδυασμός αυτής της γνώσης και της σωματικής έκφρασης στην πρακτική τους μορφή, είναι η τέχνη του Ταοϊστικού φενγκ-Σούι.

Η αίσθηση της αλληλεπίδρασης του Γιν και του Γιανγκ είναι η οξεία διορατικότητα που πρέπει να έχει αυτός που εφαρμόζει το Φενγκ-Σούι. «Φενγκ» σημαίνει άνεμος και «Σούι» νερό. Το Φενγκ αντιπροσωπεύει το Τσι. Το Σούι αντιπροσωπεύει τη ροή της καλοτυχίας, δηλαδή την τύχη και τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Φενγκ, λοιπόν, είναι το Τσι του καθενός και Σούι, ή νερό είναι η καλοτυχία, η αφθονία αγαθών εκάστου. Όταν ενωθούν και τα δύο μαζί και γίνουν ένα, τότε καθορίζουν την πορεία της ζωής σας.

Το Φενγκ (Τσι) είναι Γιανγκ και το Σούι (νερό) είναι Γιν.

Η αίσθηση του Γιανγκ μοιάζει με αυτό που νιώθει κάποιος, όταν έχει το βλέμμα προσηλωμένο στη φωτιά. Το Φενγκ είναι Γιανγκ, γιατί κινείται συνεχώς. Όπου υπάρχει κίνηση, υπάρχει ζωή. Λάμψη, ζεστασιά, ανοδική κίνηση, ζωή, όλα αυτά ανήκουν στο Γιανγκ. Όταν είναι κάποιος ζωντανός, ανήκει στο Γιανγκ. Όταν πεθάνει, ανήκει στο Γιν. Το Γιν είναι εντελώς ακίνητο. Ξαπλωμένος με τα μάτια κλειστά, βυθισμένος στο ζεστό νερό, νιώθει κανείς κάτι ανάλογο με την αίσθηση του Γιν.

Η νύχτα είναι Γιν. Η μέρα είναι Γιανγκ.
Το ένα αναμιγνύεται συνεχώς με το άλλο.

Υπάρχουν είτε Γιν σπίτια, είτε Γιανγκ σπίτια. Γιν σπίτια είναι τα μνήματα των προγόνων, τα νεκροταφεία και οι τόποι όπου διαμένουν οι νεκροί. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Φενγκ-Σούι ασχολείται με την επιβεβαίωση ότι τα αγαπημένα μας νεκρά πρόσωπα έχουν τις καλύτερες συνθήκες, σε μια σφαίρα που βρίσκεται πέρα από τούτη τη ζωή. Στη σφαίρα των ζωντανών υπάρχει πάντα το Γιν μέσα στο Γιανγκ και το Γιανγκ μέσα στο Γιν. Το μεγαλειώδες έργο ενός δασκάλου του Φενγκ-Σούι είναι να βρει την ισορροπία του Γιν και του Γιανγκ, ακόμα και όταν εναλλάσσονται ασταμάτητα και κυκλικά και ρέουν το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό είναι και το πνευματικό υπόβαθρο του Ι Τσινγκ.

Κάθε σπίτι, κάθε άτομο, κάθε διάθεση, έχει την ακριβή ισορροπία του. Η θεωρία της εφαρμογής του όμοιου με το όμοιό του, είναι μια από τις πιο αρχαίες λειτουργίες του μυστικισμού και επεκτείνεται πίσω και πριν από την εμφάνιση της ιστορίας. Πρόκειται επίσης, για ένα από τα πρωταρχικά δόγματα του Ταοϊστικού Φενγκ-Σούι και λειτουργεί με μια αρχή που μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκη ή τόσο απλή, όσο θα θέλατε εσείς να την κάνετε.

Τοποθετώντας γύρω σας αντικείμενα και ζώντας σε περιβάλλοντα που ταιριάζουν στο δικό σας Τσι, θα βοηθήσετε την τύχη σας να φανερωθεί. Θα δουλέψει για σας, άσχετα από τον τρόπο που θα την  προσεγγίσετε. Μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο έχοντας ελεύθερο και διαισθητικό πνεύμα, κάτι που εφαρμόζεται με πολλούς τρόπους κατά την πρακτική του Φενγκ-Σούι. Χρησιμοποιήστε το για να ρίξετε μια ματιά στα σπίτια, για να λύσετε προβλήματα στο Τσι ενός γραφείου, για να διαβάσετε την τύχη των ανθρώπων, ακόμα και στην εξάσκηση του Τσι Γκουνγκ. Είναι η συλλογιστική που διαπνέει την τέχνη του Φενγκ-Σούι.

Η μορφολογία των οροσειρών της Κίνας έχει το σχήμα ενός δράκου, με το κεφάλι του να είναι στο νησί του Χονγκ Κονγκ. Ακολουθώντας τη συμβουλή  ενός εξέχοντος συμβούλου του Φενγκ-Σούι, έκτισαν σε επιλεγμένα σημεία του Χονγκ Κονγκ δύο επιβλητικούς ουρανοξύστες, ολοκληρώνοντας μ΄αυτό τον τρόπο το φυλαχτό προστασίας που η Κίνα περίμενε για πολύ καιρό. Οι δύο ουρανοξύστες εντοπίζονται ακριβώς στα Μάτια του Δράκου. Αυτό το είδος  γεώσχημου φυλαχτού χρονολογείται από τις μέρες των αρχαίων δασκάλων του Φενγκ-Σούι, που χρησιμοποιούσαν τεράστιους ογκόλιθους, επισημαίνοντας έτσι τα Μάτια του Δράκου, για την ασφάλεια και την υποστήριξη του κράτους. Σήμερα με όλο το σώμα συνεχές και ασφαλές και με τους ουρανοξύστες στη σωστή θέση, τα Μάτια του Δράκου έλαμψαν.

Το Φενγκ-Σούι μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε μικρή, όσο και σε μεγάλη κλίμακα, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Θα εκπλαγείτε, όταν μάθετε πόσο συχνά χρησιμοποιείται το Φενγκ-Σούι σε μεγάλη κλίμακα, από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό βέβαια δεν θα το διαβάσετε σε κάποια πρωινή εφημερίδα. Ακόμα και στην Αμερική έχουν το δικό τους Δράκο. Η ουρά του ξεκινά από το νοτιοανατολικό σημείο της χώρας και τελειώνει με τη φωλιά του στην Καλιφόρνια. Στο κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες βρίσκεται το κεφάλι του.

Έχουν τραβηχτεί λεπτομερείς αεροφωτογραφίες της περιοχής, με σκοπό να παρατηρηθούν τα σχήματα των οροσειρών, η κατάληξή τους στη θάλασσα, καθώς και ο ακριβής αριθμός των ψηλών κτιρίων που υπάρχουν στην περιοχή του κέντρου της πόλης. Πιστεύεται ότι, εάν μερικοί ουρανοξύστες χτιστούν στο Λος Άντζελες, ο Δράκος της Αμερικής θα ανοίξει τα μάτια του και θα ζωντανέψει,, αυξάνοντας πάρα πολύ τον πλούτο και την ασφάλεια του έθνους. Μην υποθέσετε ότι αυτό είναι υπερβολή. Η δύναμη του Φενγκ-σούι μπορεί να πάρει εθνικές, ακόμα και παγκόσμιες διαστάσεις.

Μια άλλη πλευρά της διατήρησης του όμοιου με το όμοιο, είναι η ιδέα της εναρμόνισης με το ρεύμα της ζωής, δηλαδή τη ροή της ενέργειας. Όπως αλλάζουν οι εποχές, έτσι και κάθε άτομο ή τόπος αποκτά το δικό του φυσικό ρυθμό, που πρέπει να είναι σεβαστός. Ο σκοπός της εξάσκησης του Τσι Γκουνγκ και της μελέτης του Ι Τσινγκ είναι να εναρμονίσει κάποιος τον εαυτό του με το φυσικό του περιβάλλον. Εάν χρησιμοποιήσετε το πνεύμα και τη διαίσθησή σας ταυτόχρονα και αδιάσπαστα, τότε θα μπορέσετε να συντονίσετε τον εαυτό σας με τη φύση. Για τους Ταοϊστές αυτός είναι ο σωστός δρόμος για την υγεία. Το να ακολουθούμε τη ροή της ενέργειας είναι κάτι απλό, όπως όταν φοράμε πιο ζεστά ρούχα το χειμώνα και πιο ελαφριά το καλοκαίρι.

Ο θεμελιώδης εμπειρικός κανόνας είναι να ακολουθήσετε τα σχέδια της φύσης. Εάν είστε προσεκτικοί και δεν εναντιωθείτε στους νόμους της, θα αποκομίσετε πολλά κέρδη. Η διατήρηση της υγείας μας είναι βέβαια κεφαλαιώδους σημασίας, υπάρχουν όμως και άλλα ουσιαστικά οφέλη. Τα Πέντε Στοιχεία – η φωτιά, το μέταλλο, το νερό, η γη και το ξύλο – είναι οι οικοδομικοί λίθοι της φύσης. Ο σύμβουλος του Φενγκ-Σούι παρακολουθεί με προσοχή τις λειτουργίες τους και κυρίως πώς το ένα παράγει και ελέγχει το άλλο. Για παράδειγμα, στον κύκλο που ρυθμίζει τα Πέντε Στοιχεία της φύσης, η φωτιά παράγει μέταλλο, το οποίο δηλώνει τον πλούτο. Μια περιοχή με πληθώρα φωτιάς έχει ένα ισχυρό δυναμικό, στο να παράγει ευημερία γι΄αυτούς που ζουν εκεί.

Η ισορροπία του Γιν και του Γιανγκ μπορεί να μεταβάλλεται περιστασιακά μέσα από την ένταση των αντιπαραθέσεων. Έτσι, ο εξισορροπητικός συνδυασμός της φωτιάς και του νερού προξενεί μεγάλη τύχη. Το ένα στοιχείο μάχεται το άλλο, όταν όμως ένα γεγονός τα φέρνει σε ισορροπία, τότε η στασιμότητα παύει και ξαναρχίζει η γόνιμη ανάπτυξη. Η διάκριση μεταξύ της νέας ενέργειας και της ενέργειας που αποβάλλεται είναι σημαντική, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ροή της ενέργειας της φύσης.

Το νερό και το Τσι, και τα δύο μαζί διέπουν το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε την ικανότητα να εναρμονίζεστε με την σωστή ροή. Εάν κάνετε λάθος σχετικά με την θέση σας ως προς τη ροή, είναι πιθανόν να αποσυντονίσετε τη ζωή σας. Μια ενδιαφέρουσα θεωρία προτείνει το εξής: εάν χτίζετε σπίτι, πρέπει να ζητήσετε από τον εργολάβο να τοποθετήσει την ξυλεία έτσι, ώστε τα «νερά», που κάνουν μέσα τους τα ξύλα, να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Επιστημονικές έρευνες στην Κίνα απέδειξαν, ότι αυτό μπορεί να εξισορροπήσει την ενέργεια στα σπίτια που μόλις χτίστηκαν. Η ροή είναι σαν το νερό, δεν θέλετε να σταματήσει η κίνησή του.

Η ζωή είναι ένα μακρύ ταξίδι. Καθώς ταξιδεύουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ίσως πρέπει να σταματήσουμε σε κάποιο κόκκινο φανάρι, ή μπορεί να μας συμβεί και κάποιο ατύχημα. Η γνώση του Φενγ-Σούι μπορεί να μας καθοδηγήσει στο πότε πρέπει να στρίψουμε ή να σταματήσουμε για καύσιμα. Ό,τι και να συμβεί, εμείς προσπαθούμε συνεχώς να φθάσουμε στον αρχικό μας προορισμό. Είναι πολύ δύσκολο ν΄αλλάξουμε το πεπρωμένο μας, αλλά μια ανακατάταξη στα συμβάντα μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη αξία στο ταξίδι.

Μπορούμε ν’ αξιοποιήσουμε τη γνώση του Ταοϊστικού Φενγκ-Σούι, με όποιον τρόπο μας ταιριάζει καλύτερα, είτε σαν μια γρήγορη μέθοδο ενεργοποίησης του σπιτιού μας, είτε στην αναζήτησή μας προς τις ύψιστες αλήθειες. Και μόλις δείτε τα σύννεφα να σας φαίνονται κατά κάποιον τρόπο πιο διάφανα, ή το κελάηδημα των πουλιών αρχίσει να ψιθυρίζει κάποιο ποίημα στο αυτί σας, μην παραξενευτείτε. Έχετε αρχίσει να κατανοείτε τα μηνύματα του ΤΑΟ …και το ΤΑΟ είναι μαζί σας!!

@Δήμητρα Λιαπή / σύμβουλος Φενγκ Σούι & Βάστου