Αρθρογραφία

Εικοσαετής Περίοδος Feng Shui 9 (2024-2043)

Εικοσαετής Περίοδος Feng Shui 9 (2024-2043)

Τι είναι η Περίοδος Feng Shui 9 και πώς να χρησιμοποιήσουμε την γνώση προς όφελός μας

Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στο Feng Shui που θα κυριαρχήσει στο τοπίο τα επόμενα χρόνια είναι η άφιξη της Περιόδου 9, το 2024. Στο Feng Shui ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο, κατηγοριοποιημένος ανά Κύκλους και Περιόδους και είναι αντικείμενο μελέτης των Ιπτάμενων Άστρων. Το 2023 βρισκόμαστε στο οριακό χρονοδιάγραμμα για μια αλλαγή της ενεργειακής συχνότητας.
Η Περίοδος 9 θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2024 στις 16:37΄  και θα διαρκέσει 20 χρόνια, έως τις 4 Φεβρουαρίου 2044. Αν και η Περίοδος 9 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, υπάρχει πάντα μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι ενέργειες των ετήσιων αστεριών μεταμορφώνονται. Γι’ αυτό το Feng Shui για το 2023 είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να προετοιμαστούμε για την μετάβαση στην νέα Περίοδο. Γιατί η ενέργεια της Γης που μεταβάλλεται, θα αλλάξει την δράση και την σημασία του Χάρτη των Ιπτάμενων Άστρων κάθε οικοδομήματος.

Το Qi στο Feng Shui οργανώνεται σε Κύκλους, που αποτελούνται από τον Ανώτερο Κύκλο, τον Μεσαίο και τον Κατώτερο. Κάθε Κύκλος έχει διάρκεια 60 ετών και το άθροισμα των 3 Κύκλων συμπληρώνει έναν μεγάλο Κύκλο 180 ετών. Ο Ανώτερος Κύκλος περιλαμβάνει τις περιόδους 1, 2, 3, ο Μεσαίος Κύκλος τις περιόδους 4, 5,6 και ο Κατώτερος Κύκλος τις περιόδους 7, 8, 9. Οι Περίοδοι μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την αλλαγή στην ροή του Qi που επηρεάζει την Γη και χρησιμοποιείται στην μελέτη του Feng Shui.
Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στον Κατώτερο Κύκλο. Το 2023 σηματοδοτεί το τέλος της 20ετούς Περιόδου 8, στοιχείο Γη, ( 2004-2023 ) του 2ου υπο-Κύκλου του Κατώτερου Κύκλου. Στις 4 Φεβρουαρίου 2024 ξεκινά μία νέα 20ετία, αυτή της Περιόδου 9, στοιχείο Φωτιά, που ανήκει στον 3ο και τελευταίο υπο-Κύκλο του Κατώτερου Κύκλου και οδηγεί έτσι στην συμπλήρωση ενός Μεγάλου Κύκλου 180 Χρόνων.

Σε κάθε υπο-Κύκλο 60 ετών, όπως είπαμε, υπάρχει μια υποδιαίρεση 20ετών Περιόδων. Δηλαδή, ο Χρόνος στο Feng Shui οργανώνεται σε Κύκλους των 20 ετών, καθένας εκ των οποίων έχει την δική του ενέργεια. Έτσι κάθε 20 χρόνια υπάρχει μια σημαντική ενεργειακή αλλαγή στο Σύμπαν. Κάθε μετάβαση από την μία Περίοδο στην άλλη επιφέρει ενεργειακές αλλαγές σε διάφορες πτυχές, τόσο στον κόσμο γενικότερα, όσο και συγκεκριμένα σε οικίες και στα κτίρια των επιχειρήσεων. Η αλλαγή αυτή από την Περίοδο 8 στην Περίοδο 9 θα επηρεάσει κάθε Αστρικό Χάρτη του χώρου σε θέματα σχέσεων, υγείας, συνεργασιών, επαγγελματικών, προόδου, καριέρας, τύχης, οικονομικών, κλπ.

Κατά την μετάβαση στην νέα εικοσαετή Περίοδο κάποια από τα 9 Ιπτάμενα Άστρα ενισχύονται περισσότερο και κάποια άλλα αποδυναμώνονται, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα κινεζικό ρητό που αναφέρεται στην σπουδαιότητα της ευθυγράμμισης του κατάλληλου χρόνου, του σωστού τόπου και των σωστών ανθρώπων. Στην αρχαία Κίνα, από όπου προήλθε το Feng Shui, οι Κινέζοι σοφοί πέρασαν εκατοντάδες χρόνια μελετώντας την κίνηση των πλανητικών άστρων και πώς οι μεταβαλλόμενες θέσεις τους επηρεάζουν τις ενέργειες του χώρου μας, δηλαδή σπίτια, γραφεία, κτίρια κ.λπ.

Η Περίοδος 9, η οποία θα διαρκέσει από το 2024 έως το 2043, πλησιάζει γρήγορα και τώρα είναι η ώρα να προετοιμαστούμε, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το Feng Shui προς όφελός μας. Είναι σημαντικό να αναθεωρήσουμε και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στον χώρο μας.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που λειτούργησε παλαιότερα (κατά την Περίοδο 8), μπορεί να μην είναι πλέον αποτελεσματικό.

 

Η Περίοδος 9 λοιπόν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στο Feng Shui και αναφέρεται σε έναν χρονικό κύκλο 20 ετών, ο οποίος ξεκινάει το 2024 και θα διαρκέσει μέχρι το 2043. Κάθε Περίοδος συνδέεται με την ενέργεια ενός συγκεκριμένου Στοιχείου, η Περίοδος 9 συνδέεται με το στοιχείο της Φωτιάς. Η Φωτιά αντιπροσωπεύει το πάθος, την μεταμόρφωση και την δυναμική ενέργεια.

Στο κλασικό Feng Shui «οι Τρεις Κύκλοι και οι Εννέα Περίοδοι» εκτείνονται σε πάνω από 180 χρόνια. Οι Τρεις Κύκλοι αναφέρονται στον Ανώτερο, Μεσαίο και Κατώτερο Κύκλο, όπου κάθε Κύκλος αποτελείται από τρεις Περιόδους Feng Shui. Υπάρχουν 9 περίοδοι συνολικά, οι οποίες αντιστοιχούν στους 9 τομείς του χάρτη των Ιπτάμενων Άστρων. Κάθε περίοδος Feng Shui διαρκεί 20 χρόνια και βρίσκεται υπό την επιρροή ενός Άστρου.

Κάθε Περίοδος συνδέεται επίσης με ένα συγκεκριμένο τρίγραμμα. Η Περίοδος 8, η οποία τελειώνει σε λίγο, αντιπροσωπεύεται από το τρίγραμμα Gen του στοιχείου της Γης. Η Περίοδος 9 αντιστοιχεί στο τρίγραμμα Li του στοιχείου της Φωτιάς και τελεί υπό την επίδραση του Εννέα Μωβ Αστέρα. Αυτό υποδηλώνει άνοδο της φήμης, της καινοτομίας, της εξουσίας, των μεσηλίκων γυναικών, της τεχνολογίας, των νέων μέσων, των επιχειρήσεων κ.λπ. Το στοιχείο της Φωτιάς θεωρείται συνήθως σύμβολο της αγάπης, της επιθυμίας, του θυμού, της δύναμης, της διεκδικητικότητας, του φωτός και της ενέργειας. Ωστόσο χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί για να αποφύγουμε να καούμε ή να πληγωθούμε, καθώς η Περίοδος 9 επηρεάζεται έντονα από το στοιχείο της Φωτιάς.

Όπως η Περίοδος 8, έτσι και η Περίοδος 9 επηρεάζεται από ένα Άστρο του πλούτου, που υποδεικνύει αυξανόμενη περιουσία και ευφορία. Ωστόσο, το στοιχείο της Φωτιάς  που επηρεάζει την Περίοδο 9, δεν είναι τόσο σταθερό όσο το στοιχείο της Γης στην Περίοδο 8. Καθώς η εποχή μετατοπίζεται προς την σύγχρονη τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν από αυτοματισμούς, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναβαθμιστούμε και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε πολλαπλές ροές εισοδήματος, για να εξασφαλίσουμε πιο σταθερό πλούτο. Οι βιομηχανίες που σχετίζονται με τεχνολογικές εφαρμογές, την ρομποτική, το αίμα και την καρδιαγγειακή υγεία, την ομορφιά, την εκπαίδευση κ.λπ. θα ευδοκιμήσουν.

Καθώς περνάμε από την Περίοδο 8 στην Περίοδο 9, οι θετικές ενέργειες των Βορειοανατολικών και Νοτιοδυτικών κατευθύνσεων, έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Οι καλύτερες κατευθύνσεις στην Περίοδο 9 είναι ο Βορράς και ο Νότος. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι δύο κατευθύνσεις θα είναι υπό την επιρροή των ευοίωνων Άστρων Οκτώ Λευκό και Εννέα Μωβ το 2023 – μόλις ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Περιόδου 9. Αν το σπίτι μας είναι στραμμένο προς τον Βορρά ή τον Νότο, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο ανακαίνισης το 2023. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει εμάς και τα μέλη της οικογένειάς μας να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε πλούτο. Για να διατηρήσουμε βέβαια ένα καλό Feng Shui στο σπίτι, θα πρέπει απαραιτήτως να διατηρεούμε το σπίτι μας καθαρό, τακτοποιημένο και καλά αεριζόμενο.

 


Υγεία = Πλούτος
. Κατά την Περίοδο 9 θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχική υγεία, τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο. Παρόλο που ζούμε στην εποχή της προόδου της τεχνολογίας το τρίγραμμα Li, που αντιπροσωπεύει την Περίοδο 9, υποδηλώνει διαχωρισμό ή μάλλον απομάκρυνση, παρόλο που η τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται πέρα ​​από το χρόνο και την απόσταση. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο άγχος στους ανθρώπους και οι ψυχολογικές επιπτώσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή, εκτός από την σωματική ευεξία και στην ψυχική υγεία. Εκτός αυτού, οι ενέργειες, όπως ο ηλεκτρομαγνητισμός, τα ραδιοκύματα κ.λπ., μπορούν να μειώσουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τις ασθένειες, με συνέπεια να αποτελέσουν έναυσμα για πολλές ασθένειες. Πρέπει να προσέξουμε την χρήση τεχνολογικών συσκευών που μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τα μάτια, τον εγκέφαλο, την καρδιά, το αίμα κ.λπ. Ο καρκίνος, ο νούμερο 1 δολοφόνος σε πολλές χώρες, θα συνεχίσει να επηρεάζει περισσότερους ανθρώπους, αν δεν αρχίσουμε να προσέχουμε περισσότερο τις καθημερινές μας συνήθειες και τον τρόπο ζωής και διατροφής..

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο, είναι να βελτιώσουμε το Feng Shui του σπιτιού μας. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Το Fengshui, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία, τον πλούτο, την καριέρα, τις σχέσεις, την ανάπτυξη κ.λπ. Αν η Περίοδος 8 δεν ήταν τόσο καλή για κάποιους, τώρα είναι η ευκαιρία να προετοιμαστούμε, ώστε να βελτιωθούμε και να ευδοκιμήσουμε κατά την Περίοδο 9.

Τι είναι οι Περίοδοι του Feng Shui (Περίοδοι 1-9)
Η αρχαία κινεζική πρακτική του Feng Shui είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καθοδηγεί στην εναρμόνιση των ανθρώπων με το περιβάλλον τους. Μια βασική πτυχή του Feng Shui είναι οι χρονικοί του Κύκλοι, γνωστοί ως «Περίοδοι». Καθώς μεταβαίνουμε στην Περίοδο Feng Shui 9, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για άτομα και χώρους.Το Feng Shui χωρίζει τον χρόνο σε διακριτές Περιόδους σύμφωνα με το τετράγωνο Lo Shu, καθεμία από τις οποίες έχει συγκεκριμένες ενέργειες και συσχετισμούς (τρίγραμμα, Στοιχείο..). Αυτές οι Περίοδοι διαρκούν είκοσι χρόνια η καθεμία και η κατανόηση των χαρακτηριστικών της καθεμιάς μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις μεταβαλλόμενες ενέργειες που συναντάμε στον κόσμο μας και στους χώρους μας. 

Περίοδος 1 (1864-1883), Καν – Νερό: Αυτή η Περίοδος σχετίζεται με το στοιχείο του Νερού και συμβολίζει τις αρχές, την επικοινωνία και τα ταξίδια. Ήταν μια εποχή ανακαλύψεων και εξερευνήσεων, καθώς έγιναν πολλές σημαντικές εξερευνητικές αποστολές.

Περίοδος 2 (1884-1903), ΚουνΓη: Συνδεδεμένη με το στοιχείο της Γης, αυτή η Περίοδος σημαίνει σταθερότητα, ανάπτυξη και πρακτικότητα. Αντιστοιχεί με την δεύτερη περίοδο της Βιομηχανικής – Τεχνολογικής Επανάστασης και τις σημαντικές εξελίξεις στις υποδομές και την οικονομία.

Περίοδος 3 (1904-1923), Ζεν – Ξύλο: Σχετιζόμενη με το στοιχείο του Ξύλου, αντιπροσωπεύει την επέκταση, την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση. Αυτή την Περίοδο σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στην ιατρική και την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών σε πολλούς τομείς.

Περίοδος 4 (1924-1943), Xun – Άνεμος (που σχετίζεται με το Ξύλο): Συνδέεται επίσης με το Ξύλο, αυτή η Περίοδος είναι μια εποχή προόδου, μάθησης και πολιτισμού. Συνέπεσε με την εποχή των σημαντικών πολιτισμικών αλλαγών και την γέννηση νέων καλλιτεχνικών κινημάτων.

Περίοδος 5 (1944-1963), Κεντρική – Γη: Συνδεδεμένη με το στοιχείο της Γης, η Περίοδος 5 είναι μια εποχή ισορροπίας και αλλαγής. Ήταν μια εποχή μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, παγκόσμιας επανευθυγράμμισης και αρχής της εξερεύνησης του διαστήματος.

Περίοδος 6 (1964-1983), Qian – Παράδεισος (που συνδέεται με το Μέταλλο): Σε σχέση με το μεταλλικό Στοιχείο, αυτή η Περίοδος σημαίνει δικαιοσύνη, ομορφιά και δημιουργικότητα. Αυτή η εποχή είδε κινήματα για κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία.

Περίοδος 7 (1984-2003), Dui – Λίμνη (που σχετίζεται με το Μέταλλο): Μια ακόμη Περίοδος που συνδέεται με το στοιχείο του Μετάλλου, αντιπροσωπεύει την αποφασιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την επιμονή. Αυτή η Περίοδος γνώρισε την άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας, του διαδικτύου και την έναρξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Περίοδος 8 (2004-2023), Γεν – Βουνό (που σχετίζεται με την Γη): Συνδεδεμένη με το Στοιχείο της Γης, η Περίοδος 8 συνδέεται με τον πλούτο, την αφθονία και την προσωπική ανάπτυξη. Αυτή η εποχή σημαδεύτηκε από την συνεχή επέκταση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανανεωμένη εστίαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Περίοδος 9 (2024-2043), Λι – Φωτιά: Συνδεδεμένη με το στοιχείο της Φωτιάς η Περίοδος 9, στην οποία μπαίνουμε επίσημα στις 4 Φεβρουαρίου 2024, είναι μια εποχή μεταμόρφωσης, φώτισης και πάθους. Αυτή η περίοδος αναμένεται να φέρει γρήγορες αλλαγές, αυξημένη αντίληψη και κατανόηση πίσω από την επιφάνεια για τα άτομα και τις αιτίες των καταστάσεων, καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου.

Μετά την λήξη της Περιόδου 9 του Feng Shui το 2043, ένας νέος Κύκλος ξεκινά με την Περίοδο 1. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την συνεχή, κυκλική φύση του χρόνου και της ενέργειας στην φιλοσοφία του Feng Shui, όπου το τέλος είναι πάντα μια νέα αρχή, διασφαλίζοντας έτσι έναν ατέρμονο κύκλο μετασχηματισμού και αλλαγής. Στον Κύκλο αυτό κάθε Περίοδος παρέχει μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις, καθοδηγώντας μας να ανανεωθούμε και να προσαρμοστούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ενέργειες γύρω μας.

 

 

Είσοδος στην Περίοδο Feng Shui 9
Η μετάβαση στην Περίοδο 9 είναι ένα σημαντικό γεγονός, που σηματοδοτεί μια αλλαγή στις ενέργειες που καθοδηγούν την ζωή και επηρεάζουν τους χώρους μας. Αυτή η Περίοδος ξεκινάει επίσημα το 2024 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2043. Όπως κάθε νέα Περίοδος φέρνει αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία, την ευεξία και τις σχέσεις μας, ανάλογα με τον τρόπο προσαρμογής και ευθυγράμμισής μας με αυτή την νέα ενέργεια.

Η σημασία της Περιόδου Feng Shui 9
Η Περίοδος 9 συνδέεται κυρίως με το στοιχείο της Φωτιάς, συμβολίζοντας την μεταμόρφωση, το πάθος και την φώτιση. Αυτή είναι μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και έντονης ενέργειας, που προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο. Η Περίοδος 9 συνδέεται στενά με την φήμη και την αναγνώριση, καθιστώντας την μια δυνητικά γόνιμη περίοδο για όσους ασχολούνται με τον δημόσιο βίο, ή επιζητούν πρόοδο στην καριέρα τους.

Στοιχεία και συμβολισμός στην Περίοδο Feng Shui 9
Στο Feng Shui κάθε Περίοδος συνδέεται με ένα συγκεκριμένο Στοιχείο. Στην Περίοδο 9 το κυρίαρχο στοιχείο είναι η Φωτιά, που συμβολίζεται από ζωηρά χρώματα όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το μωβ. Το στοιχείο της Φωτιάς συνδέεται με τον δυναμισμό, την φιλοδοξία και την δημιουργικότητα. Επομένως, η ενσωμάτωση αυτών των χρωμάτων και συμβόλων Φωτιάς στους χώρους διαβίωσης και εργασίας μας μπορεί να μας βοηθήσει να εναρμονίσουμε το περιβάλλον μας με την ενέργεια αυτής της Περιόδου.

 


Προετοιμασία – Συμβουλές για την Περίοδο
Feng Shui 9
Η προσαρμογή των χώρων μας για την Περίοδο 9 απαιτεί προσεκτική προσέγγιση και ενέργειες. Με την κυρίαρχη ενέργεια να είναι η Φωτιά, οι προσαρμογές στους χώρους διαβίωσης και εργασίας μας θα πρέπει να εναρμονίζονται με αυτή την μεταμορφωτική δύναμη. Επειδή όμως η Φωτιά είναι ένα πολύ δυναμικό Στοιχείο και όχι εύκολα ελέγξιμο, για να καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και γνώση.

Πώς μπορώ να προσαρμόσω το σπίτι μου για την Περίοδο Feng Shui 9;
Η προσαρμογή του σπιτιού μας περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση με το στοιχείο της Φωτιάς μέσω επιλογών χρωμάτων και διακόσμησης, τοποθέτησης επίπλων προς τον Νότο και χρήσης θεραπειών Feng Shui για την εξισορρόπηση ή την ανακατεύθυνση των ενεργειών. Λόγω της Φωτιάς, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον χώρο σας με περισσότερα φώτα, κεριά ή ζωηρές αποχρώσεις
Μερικές πρακτικές συμβουλές για να συντονιστούμε αποτελεσματικά με τις ενέργειες της Περιόδου 9. Εφαρμόζοντας αυτές τις συμβουλές, θα έχετε πολλή τύχη και περισσότερες ευκαιρίες.:

Αξιοποιούμε στους χώρους μας το στοιχείο της Φωτιάς χρησιμοποιώντας ζωντανά χρώματα, όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το μωβ στην εσωτερική μας διακόσμηση. Διακοσμητικά στοιχεία όπως κεριά, λάμπες ή πίνακας Feng Shui με φλογερά στοιχεία μπορούν επίσης να ενισχύσουν την ενέργεια της Φωτιάς.

Τοποθετούμε τα έπιπλα προς την Νότια κατεύθυνση. Επειδή το στοιχείο της Φωτιάς συσχετίζεται με τον Νότο, προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα έπιπλα έτσι ώστε να είναι στραμμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να αντλήσουμε θετική ενέργεια και να ευθυγραμμίσουμε τον χώρο μας με τις κυρίαρχες ενέργειες της Περιόδου 9.

Ισορροπούμε την Φωτιά με άλλα στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια αρμονική ισορροπία στον χώρο μας. Αν και είναι σημαντικό να καλωσορίσουμε την ενέργεια της Φωτιάς της Περιόδου 9, η ισορροπία είναι το κλειδί στο Feng Shui.
Γι΄αυτό εισάγουμε στον χώρο μας και τα άλλα τέσσερα Στοιχεία:
-το Νερό, χρησιμοποιώντας χρώματα όπως το μπλε ή το μαύρο και αντικείμενα όπως τα συντριβάνια ή οι καθρέφτες.
-την Γη, χρησιμοποιώντας χρώματα όπως το κίτρινο, της άμμου ή το καφέ και υλικά όπως τα κεραμικά ή πορσελάνινα και ημιπολύτιμους λίθους.
-το Ξύλο, χρησιμοποιώντας χρώματα όπως το πράσινο και το καφέ και τοποθετώντας στον χώρο λουλούδια και φυτά, φυσικά ή σε πίνακες (όχι αποξηραμένα) και ξύλινα στοιχεία και διακοσμητικά.
-το Μέταλλο, χρησιμοποιώντας χρώματα όπως το γκρι, το λευκό, ή μεταλλικά χρώματα (χρυσό, ασημί, μπρονζέ) και μεταλλικά αντικείμενα και διακοσμητικά.

Χρησιμοποιούμε θεραπείες για το Feng Shui. Η εφαρμογή θεραπειών του Feng Shui (όπως οι καθρέφτες Bagua, οι μελωδοί, οι κρυστάλλινες μπάλες, ή τα διάφορα σύμβολα), μπορεί να μας βοηθήσει να ανακατευθύνουμε ή να εξουδετερώσουμε τυχόν αρνητικές ενέργειες. Η τοποθέτηση αυτών των θεραπειών θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επιλέγουμε τα κατάλληλα έργα τέχνης. Η τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο στο Feng Shui. Σκεφτόμαστε να επιλέξουμε με προσοχή έναν ωραίο πίνακα Feng Shui που να ευθυγραμμίζεται με τις ενέργειες της Περιόδου 9. Οι εικόνες ή πίνακες που σχετίζονται με την Φωτιά και τα χρώματα που σχετίζονται με το στοιχείο της Φωτιάς μπορούν να ενισχύσουν τις επιθυμητές ενέργειες.
Πάντα βέβαια, σε κάθε μας επιλογή προσέχουμε το τελικό αποτέλεσμα να μας γεννά θετικά συναισθήματα και καλή διάθεση και να μας παρακινεί να θέλουμε να παραμείνουμε στον χώρο στον οποίο το έχουμε τοποθετήσει. Να ενισχύει την αρμονία, την ισορροπία στον χώρο και την εσωτερική γαλήνη.

Ασχολούμαστε με θέματα φωτισμού: Το στοιχείο της Φωτιάς συνδέεται επίσης με το φως. Αυξάνουμε το φυσικό φως, όπου είναι δυνατόν και σκεφτόμαστε την χρήση φωτιστικών με ζεστούς τόνους, για να ενισχύσουμε την ενέργεια της Φωτιάς.

 

 

Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι βασικός στόχος του Feng Shui είναι να προάγει την αρμονία και την ισορροπία. Αν και είναι σημαντικό να προσαρμοστούμε στις νέες ενέργειες της Περιόδου 9, οι αλλαγές που θα κάνουμε θα πρέπει να εκφράζουν το προσωπικό μας στυλ και την άνεση. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε όμορφα στους χώρους στους οποίους διαβιώνουμε. Με αυτές τις πρακτικές συμβουλές λοιπόν, μπορούμε να καλωσορίσουμε τις μεταμορφωτικές ενέργειες στον χώρο μας και να μεταβούμε με επιτυχία στην Περίοδο 9.

Δίνουμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης της δύναμης του Feng Shui κατά την Περίοδο 9. Αν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης, για να έχετε αυξημένη επισκεψιμότητα μπορείτε να βάψετε το κατάστημά σας σε έντονες κόκκινες αποχρώσεις και να επανατοποθετήσετε την είσοδο προς τον Νότο.
Ή σε μια οικογένεια, για να βελτιωθούν οι τυχόν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της, μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία του Νερού και της Γης. Έτσι θα εξισορροπήσετε την ενέργεια της Φωτιάς στο σπίτι και η πύρινη ένταση θα αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η ομαλότητα, η αρμονία και η γαλήνη.


Πώς να επιλέξουμε τα τυχερά μας χρώματα και κρυστάλλους Feng Shui
Τυχερά χρώματα στην Περίοδο 9: Κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου, τα τυχερά χρώματα που σχετίζονται με το στοιχείο της Φωτιάς είναι γενικά ζωντανά και ενεργητικά. Αυτά τα χρώματα μπορούν να ενσωματωθούν στα ρούχα, την διακόσμηση του σπιτιού ή τα αξεσουάρ μας, για να εκμεταλλευτούμε την θετική τους ενέργεια και να προσελκύσουμε τύχη κατά την Περίοδο 9. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε χρώματα που ταιριάζουν σε εμάς προσωπικά και μας κάνουν να αισθανόμαστε ενδυναμωμένοι και ανανεωμένοι. Για παράδειγμα, όταν βγαίνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις ή σημαντικές εργασιακές συναντήσεις, το ντύσιμο με τυχερά χρώματα θα ενισχύσει την ικανότητα επιτυχίας μας.

Κόκκινο: Συμβολίζει το πάθος, την ζωτικότητα και την καλή τύχη. Αυτό θεωρείται ένα ισχυρό χρώμα που φέρνει τύχη και επιτυχία σε διάφορες πτυχές της ζωής.

Μωβ: Το μωβ αντιπροσωπεύει τον πλούτο, την αφθονία και την ευημερία. Συνδέεται με την αρχοντιά και την πολυτέλεια, καθιστώντας το ένα ευοίωνο χρώμα για την προσέλκυση οικονομικής επιτυχίας.

Πορτοκαλί: Το πορτοκαλί είναι ένα ζωντανό και ενεργητικό χρώμα που σημαίνει ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και χαρά. Πιστεύεται ότι φέρνει θετικότητα και αισιοδοξία στην ζωή μας.

Ροζ: Το ροζ αντιπροσωπεύει την αγάπη, τον ρομαντισμό και την αρμονία. Συνδέεται με στοργικές σχέσεις και μπορεί να δημιουργήσει μια χαλαρωτική και περιποιητική ατμόσφαιρα.

Χρυσό: Ο χρυσός συμβολίζει τον πλούτο, την επιτυχία και την πολυτέλεια. Χρησιμοποιείται συχνά για να προσελκύσει την αφθονία και την καλή τύχη, καθιστώντας το ένα ευοίωνο χρώμα για την ευημερία και τα επιτεύγματα.


Οι κρύσταλλοι και τα σύμβολα του
Feng Shui επίσης φέρνουν επιτυχία και ευεξία: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο της Kuan Yin, του Δράκου ή του Βούδα φτιαγμένο από τα παρακάτω πετράδια για να τονώσουμε την ενέργειά μας.

Χαλαζίας Καπνίας (Smoky Quartz): Αυτός ο κρύσταλλος προάγει την συναισθηματική ισορροπία και ανακουφίζει από το στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ ενισχύει την εστίαση και την συγκέντρωση. Συνολικά, φέρνει μια αίσθηση ηρεμίας, προστασίας και αναζωογόνησης στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα.

Κρύσταλλος Χαλαζία (Clear Quartz): Γνωστός ως ο «κύριος θεραπευτής», ο καθαρός χαλαζίας πιστεύεται ότι ενισχύει την ενέργεια και προάγει την διαύγεια της σκέψης. Χρησιμοποιείται συχνά για να ενισχύσει την θετική ενέργεια σε οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού ή του γραφείου μας.

Ζαντ- Νεφρίτης (Jade): Συνδέεται με την σοφία, την διαύγεια και την προστασία. Επιπλέον, ο νεφρίτης θεωρείται σύμβολο αγνότητας και μακροζωίας, ενισχύοντας την συνολική σωματική και πνευματική υγεία.

Κιτρίνης (Citrine): Γνωστή ως «η πέτρα του πλούτου» και «η πέτρα του εμπόρου», ο κιτρίνης συνδέεται με την αφθονία, την ευημερία και την επιτυχία. Συχνά χρησιμοποιείται σε γωνιές πλούτου ή τομείς που σχετίζονται με επιχειρήσεις ή σταδιοδρομία, για να προσελκύσει θετική ενέργεια και ευκαιρίες.


Περίοδος
Feng Shui 9 και Κινεζικός Ζωδιακός
Ο Κινεζικός Ζωδιακός Κύκλος, που περιλαμβάνει δώδεκα ζώδια, παίζει σημαντικό ρόλο στην κινεζική κουλτούρα και το Feng Shui. Καθώς εισερχόμαστε τώρα στην Περίοδο Feng Shui 9 (2024-2043), ας εξετάσουμε τις επιρροές για κάθε ζώδιο στον Κινεζικό Ζωδιακό Κύκλο.
Το πιο τυχερό κινεζικό ζώδιο το 2024 είναι ο Δράκος, καθώς το 2024 είναι η Χρονιά του Δράκου. Όντας ένα ζώδιο που σχετίζεται με την ηγεσία, την τιμή και την τύχη, οι φλογερές και μεταμορφωτικές ενέργειες της Περιόδου 9 θα πρέπει να του φέρουν πολλές ευνοϊκές ευκαιρίες.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε πρόβλεψη, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι ατομικές εμπειρίες μπορεί να διαφέρουν, επηρεασμένες από άλλες πτυχές του ωροσκοπίου, αλλά και του προσωπικού Feng Shui.

 


Επιρροές στα Κινεζικά Ζώδια στην Περίοδο
Feng Shui 9
Αρουραίος: Ο Αρουραίος, γνωστός για την προσαρμοστικότητά του, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια της Περιόδου 9 για να εξερευνήσει νέες ευκαιρίες. Συνιστάται στους Αρουραίους να αγκαλιάσουν τις αλλαγές και να είναι ανοιχτοί σε μετασχηματισμούς.

Βόδι: Το Βόδι, που αντιπροσωπεύει την σταθερότητα και την επιμέλεια, μπορεί αρχικά να βρει την δυναμική ενέργεια της Περιόδου 9 προκλητική. Ωστόσο, η εργατική τους φύση θα τους βοηθήσει να επιμείνουν και να προσαρμοστούν.

Τίγρης: Οι Τίγρεις, με το τολμηρό και περιπετειώδες πνεύμα τους, θα πρέπει να ευδοκιμήσουν στην Περίοδο 9. Είναι καιρός να εκφράσουν τις ιδέες τους και να αναλάβουν την πρωτοβουλία.

Κουνέλι: Η Περίοδος 9 θα μπορούσε να φέρει προκλήσεις για το ευγενικό Κουνέλι, αλλά και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Η καλλιέργεια της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας θα είναι το κλειδί για το Κουνέλι κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου.

Δράκος: Όπως αναφέραμε, οι Δράκοι αναμένεται να έχουν καλή τύχη στην αρχή της Περιόδου 9. Αυτή η Περίοδος ευθυγραμμίζεται καλά με την φιλόδοξη φύση και την επιθυμία τους για επιτυχία.

Φίδι: Τα Φίδια, με την σοφία και την διαισθητική τους φύση, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την Περίοδο 9 για να αναζητήσουν γνώση και προσωπική φώτιση.

Άλογο: Τα Άλογα, γνωστά για το ελεύθερο πνεύμα τους, μπορεί να βρουν την μεταμορφωτική ενέργεια της Περιόδου 9 εμπνευσμένη. Είναι καιρός να αγκαλιάσουν την αλλαγή και να κυνηγήσουν τα πάθη τους.

Πρόβατο: Η Περίοδος 9 θα ενθαρρύνει τα Πρόβατα να βγουν από την ζώνη άνεσής τους. Αν και αυτό μπορεί να είναι προκλητικό, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντική προσωπική ανάπτυξη.

Πίθηκος: Ο έξυπνος και γρήγορος Πίθηκος θα μπορούσε να βρει πολλές ευκαιρίες για επιτυχία στην Περίοδο 9, ειδικά σε τομείς που απαιτούν καινοτομία και μεταμόρφωση.

Κόκορας: Οι Κόκορες, γνωστοί για την επιμέλεια και την πρακτικότητά τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια της Περιόδου 9 για να εργαστούν προς την επίτευξη των στόχων τους με ανανεωμένο πάθος.

Σκύλος: Οι Σκύλοι, με την πιστή και ειλικρινή φύση τους, θα χρειαστεί να περιηγηθούν στις αλλαγές της Περιόδου 9 με προσοχή. Είναι καιρός να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προοπτικές.

Χοίρος: Ο Χοίρος, που αντιπροσωπεύει την γενναιοδωρία και την αφθονία, θα μπορούσε να βρει ότι η Περίοδος 9 είναι μια περίοδος προσωπικής ανάπτυξης και μεταμόρφωσης, ιδιαίτερα αν αγκαλιάζει τις μεταβαλλόμενες ενέργειες με ανοιχτή καρδιά.

Η ενέργεια της Περιόδου 9 θα επηρεάσει τον καθένα διαφορετικά. Ο Κινεζικός Ζωδιακός βέβαια είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την ζωή μας, σύμφωνα με το Feng Shui.

 

Περίοδος Feng Shui 9 και Δυτική Αστρολογία
Εκτός από τον Κινεζικό Ζωδιακό Κύκλο, τα ωροσκόπια της Δυτικής Αστρολογίας με τα δώδεκα Ζώδιά τους, προσφέρουν πρόσθετα επίπεδα κατανόησης στις επιρροές της Περιόδου 9. Ας δούμε τις πιθανές επιρροές σε κάθε ζώδιο του Δυτικού ωροσκοπίου, ξεκινώντας από εκείνα τα ζώδια που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα τυχερά το 2024.

Τα πιο τυχερά ζώδια του Δυτικού ωροσκοπίου το 2024
Το 2024, τα ζώδια της Φωτιάς – Κριός, Λέων και Τοξότης – προβλέπεται να βιώσουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή χρονιά, λόγω του κυρίαρχου στοιχείου της Φωτιάς στην Περίοδο 9. Το στοιχείο της Φωτιάς συνδέεται με το πάθος, την δημιουργικότητα και την μεταμόρφωση και ευθυγραμμίζεται καλά με την ενεργητική και δυναμική φύση αυτών των ζωδίων. Όπως προείπαμε βέβαια, οι ατομικές εμπειρίες θα εξαρτηθούν από διάφορες πτυχές του προσωπικού ωροσκοπίου και του συνολικού Feng Shui.

Ωροσκόπιο Δυτικής Αστρολογίας στην Περίοδο Feng Shui  9
Κριός (21 Μαρτίου-19 Απριλίου): Ο Κριός, ως ζώδιο της Φωτιάς, θα έχει καλή συνήχηση με τις ενέργειες της Περιόδου 9. Αυτή η Περίοδος προσφέρει ευκαιρίες στον Κριό να τροφοδοτήσει το πάθος του και να διοχετεύσει την δυναμική του ενέργεια προς την επίτευξη των στόχων του.

Ταύρος (20 Απριλίου-20 Μαΐου): Ο γήινος Ταύρος μπορεί αρχικά να βρει έντονη την πύρινη ενέργεια της Περιόδου 9. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα και η πρακτική του φύση θα του επιτρέψει να προσαρμοστεί και να ευδοκιμήσει κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου.

Δίδυμοι (21 Μαΐου-20 Ιουνίου): Οι Δίδυμοι, γνωστοί για την προσαρμοστικότητά τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την Περίοδο για να αγκαλιάσουν την αλλαγή και να αναζητήσουν νέες εμπειρίες.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η ενέργεια της Περιόδου 9 θα μπορούσε να είναι λίγο συντριπτική για τους Καρκίνους. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας θα είναι το κλειδί για αυτό το ζώδιο κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου μεταμόρφωσης.

Λέων (23 Ιουλίου-22 Αυγούστου): Ως ζώδιο της Φωτιάς ο Λέων θα πρέπει να βρει την ενέργεια της Περιόδου 9 εμπνευσμένη. Αυτή η Περίοδος ενθαρρύνει τους Λέοντες να εκφράσουν την δημιουργικότητά τους και να αγκαλιάσουν τις ηγετικές τους ιδιότητες.

Παρθένος (23 Αυγούστου-22 Σεπτεμβρίου): Οι Παρθένοι μπορεί να βρουν την ένταση της Περιόδου 9 δύσκολη, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πρακτική και αναλυτική τους φύση για να προσαρμοστούν στις μεταμορφωτικές αλλαγές.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου-22 Οκτωβρίου): Οι Ζυγοί ενθαρρύνονται να διατηρήσουν την ισορροπία τους κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου. Η ενέργεια της Περιόδου 9 θα μπορούσε να τους προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες εμπειρίες.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου-21 Νοεμβρίου): Οι Σκορπιοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την μεταμορφωτική ενέργεια της Περιόδου 9 για ενδοσκόπηση και προσωπική ανάπτυξη. Αυτή η Περίοδος μπορεί να αποκαλύψει νέα μονοπάτια και ευκαιρίες για τους Σκορπιούς.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Ο Τοξότης, ως ζώδιο της Φωτιάς, αναμένεται να βιώσει μια ενεργητική και ευημερούσα περίοδο κατά την Περίοδο 9. Αυτή η Περίοδος ενθαρρύνει την εξερεύνηση, την περιπέτεια και την προσωπική ανάπτυξη για τον Τοξότη.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Οι Αιγόκεροι μπορεί αρχικά να βρουν την ενέργεια της Περιόδου 9 συντριπτική. Ωστόσο, η πραγματιστική και αποφασιστική φύση τους θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου-18 Φεβρουαρίου): Οι Υδροχόοι ενθαρρύνονται να διοχετεύουν το καινοτόμο πνεύμα τους κατά την Περίοδο 9. Αυτή η μεταμορφωτική περίοδος μπορεί να πυροδοτήσει νέες ιδέες και πρωτοβουλίες για τον Υδροχόο.

Ιχθύς (19 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου): Οι Ιχθύες μπορεί να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη αυτή την Περίοδο. Αν και η φλογερή ενέργεια της Περιόδου 9 μπορεί να είναι έντονη, οι Ιχθύες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενσυναίσθηση και την διαισθητική τους φύση για να περιπλανηθούν σε αυτές τις μεταμορφωτικές αλλαγές.

Ενώ οι ενέργειες της Περιόδου 9 του Feng Shui έχουν ευρεία επιρροή, να μην ξεχνάμε ότι οι ατομικές εμπειρίες θα διαφέρουν πολύ. Τόσο τα Κινεζικά Ζώδια όσο και τα Δυτικά ωροσκόπια παρέχουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση αυτών των επιρροών, αλλά οι προσωπικές επιρροές και το μεμονωμένο Feng Shui των κτισμάτων και των χώρων  θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία αυτών των επιπτώσεων.


Η ευοίωνη ή δυσοίωνη φύση των Άστρων κατά την Περίοδο 9 –

Σε ποιους τομείς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ή να φέρουν τύχη
Η τύχη των 9 αριθμών αλλάζει με την κάθε Περίοδο. Σε ορισμένες Περιόδους, για παράδειγμα, στην Περίοδο 7 (1984 έως 2004), ο αριθμός του Άστρου 7 ήταν πολύ ευοίωνος και μπορούσε να φέρει ενέργεια πλούτου. Αλλά στην Περίοδο 8, το Άστρο 7 είχε γίνει δυσοίωνο και μπορούσε να φέρει βίαιη ενέργεια. Δεδομένου ότι τώρα ζούμε στην Περίοδο 8 (2004-2024), χρειάζεται να γνωρίζουμε την ακόλουθη τύχη διαφορετικών Άστρων κατά την διάρκεια αυτής της Περιόδου:

Το Άστρο 1 θα παραμείνει ευοίωνο κατά την περίοδο 9 και θα γίνει το δευτερεύον Άστρο του πλούτου μας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αστέρι για να ενισχύσουμε τον πλούτο, την καριέρα και την γενική καλή τύχη στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μας. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Άστρο 1 με θεραπείες νερού και μετάλλων κατά την περίοδο 9.

Το Άστρο 2 θα αναλάβει έναν νέο ρόλο ως ευοίωνο αστέρι κατά την διάρκεια της περιόδου 9. Γι΄αυτό θα απαιτηθεί λεπτομερής χειρισμός στην αρχή, καθώς βλέπουμε ότι αυτό μεταλλάσσεται από ένα δυσοίωνο Άστρο σε ένα ευοίωνο Άστρο.
Προς το παρόν, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτό το Άστρο τόσο με γήινες θεραπείες για ενίσχυση, όσο και με μεταλλικές θεραπείες, για να διατηρήσουμε την ενέργεια ισορροπημένη. Η ισορροπία μεταξύ Γης και Μετάλλου πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, καθώς η υπερβολική ποσότητα ενός στοιχείου θα μπορούσε να υπερισχύσει του άλλου, προκαλώντας σύγκρουση στις πρώτες φάσεις της Περιόδου 9. Δεν προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν θεραπείες Φωτιάς για το Άστρο 2 ακόμα , καθώς αυτό θα μπορούσε να φέρει πολλή ενέργεια στο Άστρο 2 από νωρίς.

Το Άστρο 3 θα παραμείνει δυσοίωνο στην περίοδο 9 και θα προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα με έριδες, κουτσομπολιά, νομικά ζητήματα, μηνύσεις και γενικές συγκρούσεις. Αυτό το Άστρο μπορεί να εξασθενήσει με θεραπείες Φωτιάς ή Γης κατά την Περίοδο 9.

Το Άστρο 4 θα χάσει τα ευοίωνα χαρακτηριστικά του κατά την Περίοδο 9 και θα χρειαστεί να το αποδυναμώσουμε, για να αποφύγουμε προβλήματα με την υγεία, τις σχέσεις και τον εθισμό. Για να αποδυναμώσουμε το Άστρο 4 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες Φωτιάς ή Γης.

Το Άστρο 5 θα παραμείνει το πιο καταστροφικό Ιπτάμενο Άστρο κατά την Περίοδο 9 και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αποδυναμώνουμε αυτή την επιρροή με θεραπείες Μετάλλου.

Το Άστρο 6 θα χάσει λίγο από την ευοίωνη φύση του κατά την Περίοδο 9, αν και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την τύχη της καριέρας και του πλούτου που μπορεί να φέρει. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Άστρο 6 με θεραπείες Μετάλλου και Γης.

Το Άστρο 7 θα παραμείνει επίσης δυσοίωνο την Περίοδο 9 και μπορεί να φέρει προβλήματα που σχετίζονται με διάρρηξη, εξαπάτηση, κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων, κουτσομπολιά και πισώπλατα μαχαιρώματα. Για να αποδυναμώσουμε το Άστρο 7 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες Νερού ή Ξύλου.

Το Άστρο 8 θα είναι λιγότερο ισχυρό κατά την Περίοδο 9, αλλά θα εξακολουθεί να έχει μια ευοίωνη ενέργεια κατά την διάρκεια της και μπορεί να ενεργοποιηθεί για να ενισχύσει τον πλούτο, την καριέρα, τις σπουδές και το πιο σημαντικό, τις σχέσεις. Το Άστρο 8 θα γίνει η κύρια περιοχή μας για να ενισχύσουμε για την προσέλκυση, την ενίσχυση και την προστασία του πλούτου στην Περίοδο 9. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Άστρο 8 με θεραπείες Γης και Φωτιάς.

Το Άστρο 9 θα αναλάβει τον ρόλο του πρωταρχικού αστέρα πλούτου για την Περίοδο 9. Θα χρειαστεί να το ενεργοποιήσουμε με ισχυρούς ενισχυτές πλούτου για να ενισχύσουμε τον τρέχοντα πλούτο, την υγεία, τις προοπτικές καριέρας, την ανάπτυξη, τις σχέσεις και τις σπουδές. Το Άστρο 9 μπορεί να ενεργοποιηθεί με θεραπείες Ξύλου και Φωτιάς τα επόμενα 20 χρόνια, και κάθε έτος η κύρια θεραπεία θα τοποθετείται πλέον σε όποια κατεύθυνση θα  βρίσκεται το Άστρο 9.

 

 

Επιμέλεια του σπιτιού στην Περίοδο 9: Σύμφωνα με το Feng Shui το σπίτι παίζει ζωτικό ρόλο στην ζωή ενός ατόμου. Αν το σπίτι μας είναι ασφαλές, αρμονικό και ισορροπημένο, όλα θα είναι ομαλά και ισορροπημένα. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλήματα και κακή τύχη τείνουν να προκύψουν όταν το σπίτι μας είναι ενεργειακά ακατάλληλο.
Σ΄αυτήν την Περίοδο, το Άστρο 9 Φωτιά θα είναι η πιο σημαντική ενέργεια για να μεταφέρει την τύχη και τον πλούτο. Βρίσκεται στον νότιο τομέα του χάρτη του τετραγώνου Luo Shu του μεταγενέστερου Ουρανού. Η Φωτιά συνήθως συνδέεται με χρήματα, επιτυχία και δύναμη. Φέρνει νέες ιδέες και ευκαιρίες στην ζωή μας, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι δύσκολο να βρούμε τον δρόμο μας στην ζωή, αν την αφήσουμε να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η καλύτερη κατεύθυνση του Νερού στην Περίοδο 9, είναι η Βόρεια. Το Νερό γενικά σχετίζεται με τα χρήματα, την ευημερία και τον πλούτο. Η ώθηση του Νερού μπορεί να φέρει πλούτο, τύχη και συσσώρευση χρημάτων. Η δεύτερη καλύτερη κατεύθυνση Νερού είναι η Νοτιοανατολική. Οι εκτεταμένες τυχερές κατευθύνσεις Νερού είναι τα Νοτιοδυτικά και τα Ανατολικά.

Η καλύτερη κατεύθυνση του Βουνού στην Περίοδο 9, είναι η Νότια. Το Βουνό είναι σύμβολο υγείας και τύχης σχέσεων. Σχετίζεται στενά με εμάς τους ανθρώπους. Έτσι, η ενίσχυση του Βουνό μπορεί να φέρει καλή τύχη, υγεία, μακροζωία, καλές σχέσεις και χρήσιμους ανθρώπους στην ζωή μας. Οι εκτεταμένες τυχερές κατευθύνσεις του Βουνού: Δυτικά, Βορειοδυτικά και Βορειοανατολικά.

Σε περίπτωση που δεν ζούμε γύρω από φυσικό νερό και βουνά, μπορούμε να τα συμβολίσουμε τεχνητά:
Για το Νερό: Οι πολυσύχναστοι δρόμοι μιμούνται φυσικά ποτάμια, μια πισίνα, οι δεξαμενές ψαριών ή μια λίμνη, είναι μερικά μόνο παραδείγματα
Για τα Βουνά: Ένα ψηλό γειτονικό κτίριο, ένας τοίχος που μπορούμε να χτίσουμε, να φυτέψουμε μεγάλα δέντρα ή θάμνους.

Όταν επιλέγουμε ένα σπίτι, θα πρέπει να εστιάσουμε στην κύρια είσοδο, την κουζίνα και το υπνοδωμάτιο.
Η κύρια είσοδος είναι η πιο σημαντική, καθώς συνδέει την ενέργεια του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό του σπιτιού μας. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευοίωνο Άστρο 9, 1 ή 2 στον τομέα της κύριας πόρτας.

Η κουζίνα είναι σημαντική, καθώς εκεί μαγειρεύουμε το φαγητό μας και επηρεάζει την υγεία και την ευεξία μας. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευοίωνο Άστρο 9, 1 ή 2 στον τομέα της κουζίνας μας. Τα Άστρα 3 και 4 μπορούν επίσης να θεωρηθούν καλά, καθώς είναι Στοιχεία Ξύλου και η κουζίνα είναι στοιχείο Φωτιάς.

Το υπνοδωμάτιο είναι σημαντικό, καθώς είναι ένας χώρος ξεκούρασης και ύπνου. Διέπει τις σχέσεις και την υγεία. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευοίωνο Άστρο 9, 1 ή 2 στον τομέα του υπνοδωματίου. Το να έχουμε απέναντι τα Άστρα 9, 1 ή 2 δεν είναι επιθυμητό, ​​καθώς θα μας προκαλέσουν αϋπνία ή ανησυχία, καθώς θα σκεφτόμαστε ευκαιρίες πλούτου όλη την ώρα, αντί για τον ύπνο. Μπορεί επίσης να μας προκαλέσει προβλήματα υγείας, λόγω έλλειψης ύπνου.

Αγορά ή κατασκευή νέου σπιτιού στην Περίοδο 9
Αν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ή να χτίσουμε ένα νέο σπίτι το έτος 2024 ή αργότερα, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα εξής:
Κατά την διάρκεια της Περιόδου 9, δεν θα υπάρχουν σπίτια που να διαθέτουν τον ιδανικό συνδυασμό εξίσου ωφέλειας τόσο για την υγεία, όσο και για τον πλούτο, γνωστό ως «Wang Shan Wang Shui». Καθώς κάνουμε τα σχέδιά μας λοιπόν για το μέλλον, είναι σημαντικό να βάλουμε προτεραιότητες και να καθορίσουμε ποια πτυχή έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς προσωπικά. Η λήψη μιας συνειδητής απόφασης σχετικά με τις προτεραιότητές μας για το μέλλον καθίσταται απαραίτητη για την πλοήγηση στην ενεργειακή δυναμική της νέας Περιόδου 9 και την αναζήτηση της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ υγείας και πλούτου.

Ο ερχομός της Περιόδου 9 δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αντίθετα είναι μια πρόκληση για αλλαγή προς το καλύτερο. H κατανόηση του τι ακριβώς σημαίνει και πώς αλλάζει η ενέργεια, καθώς και η προετοιμασία, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, όπως αυξημένη ευημερία, βελτιωμένες σχέσεις και βελτιωμένη υγεία.
Γνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τις αλλαγές που φέρνει αυτή η Περίοδος και ευθυγραμμίζοντας ανάλογα το περιβάλλον μας, μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα σε αυτή την νέα εποχή και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της.

@ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΠΗ /Πιστοποιημένη Σύμβουλος Vastu Shastra & Feng Shui